ทำไมลูกค้าถึงเลือก Thanasoft

เพราะ "ธนาซอฟต์" บริหารงานโดยผู้บริหาร และทีมงานที่มีคุณภาพ พร้อมด้วยประสบการณ์ในงานด้าน Software Development และ Development Operations (DevOps) มานานกว่า 15 ปี โดยยึดมั่นปรัชญาในการทำธุรกิจกับลูกค้าของเราเสมอมาว่า “การเจริญเติบโตขึ้นของธุรกิจของลูกค้า คือการสร้างแบรนด์ของธนาซอฟต์”

คุณสมบัติที่ยอดเยี่ยม

เรามุ่งเน้นการค้นคว้าวิจัยฟังก์ชั่นการทำงานในทุกประเภทของธุรกิจ และนำข้อมูลที่ได้มาพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อให้ตอบโจทก์ความต้องการของธุรกิจ ด้วยคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมต่างๆ ที่เรามี

CI/UX/UI Design

เราให้ความสำคัญกับ Corporate Identity รวมถึงการออกแบบ UX และ UI เพื่อให้ผู้ใช้งานในทุกระดับสามารถใช้งาน Application ของเราได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

Software Development

เราพัฒนาซอฟต์แวร์ให้รองรับการใช้งานที่หลากหลายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น Windows, Web, Mobile (IOS/Android) และอุปกรณ์ IoT

Report and Analytics

เราพัฒนาเครื่องมือสำหรับใช้ในการวิเคราะห์ และเก็บข้อมูล เพื่อให้คุณสามารถนำรายงานข้อมูลมาใช้วิเคราะห์ และวางกลยุทธ์ในการทำการตลาด

Application Programming Interface

เรามีความเชี่ยวชาญในการพัฒนา API เพื่อรองรับการเซื่อมต่อของ Application ในด้านต่างๆ อาทิ การชำระเงิน, การเชื่อมต่อกับ 3rd Party

เราพร้อมเป็น ที่ปรึกษา และให้คำ แนะนำ แก่คุณ

เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นที่ปรึกษา และให้คำแนะนำแก่คุณ ในการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจของคุณ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

บริการของเรา

เรามีความยินดีที่จะนำเสนอบริการของเรา ที่จะสามารถตอบโจทก์ความต้องการในการดำเนินธุรกิจของคุณได้อย่างครบถ้วน

CI/UX/UI Design

ออกแบบ CI/UX/UI เพื่อเข้าถึงผู้ใช้งานในทุกระดับ ทั้งยังเพิ่มภาพลักษณ์ และความน่าสนใจให้กับธุรกิจของคุณ

Software Development

พัฒนาและออกแบบ Application ที่ตอบสนองต่อเทคโนโลยีในปัจจุบัน พร้อมรองรับการใช้งานได้ในทุก Platform

Digital Disruption & Transformation

นำ Digital Technology เข้ามาปรับใช้ในธุรกิจคุณ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และช่วยให้ตามทันโลกในยุคของ Digital

Digital Marketing & Optimization

การทำการตลาดออนไลน์ ในทุกช่องทางที่มีในปัจจุบัน เพื่อนำธุรกิจของคุณไปสู่​​โอกาสที่จะเพิ่มฐานลูกค้าได้

ผลงานของเรา

ด้วยประสบการณ์กว่า 15 ปี โดยยึดมั่นปรัชญา "การเจริญเติบโตขึ้นของธุรกิจของลูกค้า คือการสร้างแบรนด์ของธนาซอฟต์" จึงทำให้ลูกค้าไว้วางใจที่จะเลือกเรา และนี่คือตัวอย่างลูกค้าบางส่วนของเรา

AMOT

www.amot.in.th

CARBON MARKET

carbonmarket.tgo.or.th

CARBON LABEL MARKET

carbonlabel.tgo.or.th

THAILAND CARBON NEUTRAL NETWORK

tcnn.tgo.or.th

CFO REPORTING PLATFORM

cforeporting.tgo.or.th

NSO

www.nso.or.th

PINTOFIN

www.pintofin.co.th

PRUIAGENT

www.pruiagent.com

TARAD

www.tarad.in.th

TS2000

www.ts2000.co.th

WEBPAKGROUP

www.webpakgroup.co.th

WEBPAK ESTATE

www.webpak.estate

WEBPAK PAY

www.webpakpay.com

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ธนาซอฟต์ จำกัด เป็นบริษัทฯ ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ สำหรับหน่วยงาน ภาครัฐ และองค์กรต่าง และมุ่งเน้นในการพัฒนาโชลูชั่นสำหรับ Digital Disruption and Transformation เพื่อการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ และอุตสาหกรรม ให้สามารถนำเทคโนโลยี และสื่อในรูปแบบดิจิทัลเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีแบบ Real-Time หรือการนำ Cloud, Big Data, AI, AR, VR มาใช้ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าผ่านการใช้งานในรูปแบบดิจิทัลมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสรรหาโมเดลทางธุรกิจใหม่ๆ มาช่วยตอบโจทก์ความต้องการของลูกค้า

พันธกิจของเรา

เรามุ่งเน้นการวิจัย และพัฒนาซอฟต์แวร์ให้มีประสิทธิภาพ ตรงกับความต้องการ พร้อมทั้งตอบโจทย์กับการใช้งานในธุรกิจของลูกค้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และเป็นที่น่าเชื่อถือในระดับสากล

“ทุกสิ่งที่เราสามารถจิตนาการได้ มีแนวโน้มว่าสามารถเกิดขึ้นได้จริง”

ปรัชญาในการให้บริการ

"ธนาซอฟต์" บริหารงานโดยผู้บริหารงาน และทีมงานที่มีคุณภาพ มีประสบการณ์ในงานด้าน Software Development และ Development Operations (DevOps) มานานกว่า 15 ปี โดยยึดมั่นปรัชญาในการทำธุรกิจกับลูกค้าของเราเสมอมาว่า

“การเจริญเติบโตขึ้นของธุรกิจของลูกค้า คือการสร้างแบรนด์ของธนาซอฟต์”

"ธนาซอฟต์" DevOps

ขั้นตอนและกระบวนการในการบริหารจัดการงานพัฒนาระบบของเรา

1

พบลูกค้า

2

วางแผน

3

ออกแบบ

4

พัฒนา

5

ทดสอบ

6

ส่งมอบ

ทีมงานของ "ธนาซอฟต์"

"ธนาซอฟต์" บริหารงานโดยผู้บริหารงาน และทีมงานที่มีคุณภาพ มีประสบการณ์ในงานด้าน Software Development และ Development Operations (DevOps) มานานกว่า 15 ปี

ธนาวุฒิ ธีรกุล

Co-Founder / CTO / Developer

วารุณี เที่ยงคำ

Co-Founder / CMO

จุรีรัตน์ ธีรกุล

COO / Project Manager

อมรเทพ ฤทธิทวี

Developer / UI/UX

ทักษะของเรา

CI/UX/UI Design
85%
Software Development
95%
Digital Disruption & Transformation
90%
Digital Marketing & Optimization
80%

ประวัติของเรา

ให้บริการเว็บไซต์สำเร็จรูป บริการจดโดเมน และโฮสติ้ง

พัฒนา Application Framework ภายใต้แบรนด์ Thanasoft สำหรับพัฒนาระบบตามความต้องการของลูกค้า

พัฒนาระบบให้กับหน่วยงานทางภาครัฐ

พัฒนาระบบงานให้กับลูกค้าและองค์กรด้าน การเงิน-ธนาคาร

มุ่งเน้นพัฒนาต่อยอดระบบในภาพรวมทั้ง Web Application และ Mobile Application

พัฒนาระบบที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้าน IoT

นำ Digital Technology เข้ามาปรับใช้ในธุรกิจของลูกค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และช่วยให้ตามทันโลกในยุคของ Digital

เป็นที่ปรึกษา และให้คำแนะนำแก่ลูกค้า ในการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจของลูกค้า

คำถามที่พบบ่อย

ธนาซอฟต์ คือบริษัทผู้รับพัฒนาระบบ เราพัฒนาซอฟต์แวร์ให้รองรับการใช้งานที่หลากหลายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น Windows, Web, Mobile (IOS/Android) และอุปกรณ์ IoT
เพราะ ธนาซอฟต์ บริหารงานโดยผู้บริหาร และทีมงานที่มีคุณภาพ พร้อมด้วยประสบการณ์ในงานด้าน Software Development และ Development Operations (DevOps) มานานกว่า 15 ปี โดยยึดมั่นปรัชญาในการทำธุรกิจกับลูกค้าของเราเสมอมาว่า “การเจริญเติบโตขึ้นของธุรกิจของลูกค้า คือการสร้างแบรนด์ของธนาซอฟต์”
เรามุ่งเน้นการค้นคว้าวิจัยฟังก์ชั่นการทำงานในทุกประเภทของธุรกิจ และนำข้อมูลที่ได้มาพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อให้ตอบโจทก์ความต้องการของธุรกิจ ด้วยคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมต่างๆ ที่เรามี

เราพร้อมให้บริการ

หากคุณต้องการที่จะสร้างความแตกต่าง และยกระดับการให้บริการลูกค้าในธรุกิจของคุณ เราพร้อมจะเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำแก่คุณ เพราะคุณคือลูกค้าคนสำคัญของเรา

ติดต่อเรา

Thanasoft Co., Ltd.
38/11 ลาดพร้าว 83 (จิตต์อารีย์) คลองเจ้าคุณสิงห์
วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10130
โทรศัพท์: 02-539-0995, มือถือ: 084-452-9855